NASZE USŁUGI

Usługi księgowe
Doradztwo podatkowe
Sprawozdania finansowe
Rozliczenia VAT
Usługi kadrowe
Rozliczenia ZUS

Księgowość 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
/program FK-Symfonia/

 • Opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
 • Prowadzenie wszelkich rejestrów na potrzeby rozliczeń VAT i innych podatków
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz amortyzacj /program ST-Symfonia/
 • Dokonywanie rozliczeń w zakresie podatków CIT, VAT
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, GUS  i innych wg potrzeb
 • Przygotowywanie raportów pomocniczych w zarządzaniu firmą zgodnie z potrzebami klienta

Prowadzenie księgi przychodów
i rozchodów /program MKP-Symfonia/

 • Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów w księdze 
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy właścicieli 
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT
 • Sporządzanie innych raportów dla właścicieli wg potrzeb 

WAŻNE TERMINY

 • Do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej
 • Do 10 dnia każdego miesiąca należy dokonać wpłaty składek ZUS - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie 
 • Do 15 dnia każdego miesiąca należy dokonać wpłaty ZUS - pozostali podatnicy składek 
 • Do 20 dnia każdego miesiąca należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, wpłacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 
 • Do 25 dnia każdego miesiąca należy złożyć miesięczną deklarację VAT-7 i dokonać wpłaty podatku należnego 
 • Do 20 stycznia należy złożyć zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania
 • Do 31 stycznia za rok ubiegły składamy: PIT-16A, PIT-28, PIT-4R, PIT-8AR
 • Do 31 marca za rok ubiegły składamy: CIT-8 /podatek dochodowy od osób prawnych/ 
 • Do 30 kwietnia za rok ubiegły składamy: PIT-36/36L, PIT-37 
 • Do 30 czerwca, w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego najpóźniej zatwierdzenie przez spółki kapitałowe rocznego sprawozdania finansowego